Державна програма "Доступне житло 30/70"

Громадяни, які зареєстровані в державній черзі на покращення житлових умов (зарестровані за місцем проживання в населених пунктах, де існує квартирний облік), або яких сільська, селищна чи районна рада визнала такими, що потребують поліпшення житлових умов, мають можливість стати учасником державної програми з надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою 30 % вартості нормативної площі доступного житла, при цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, решту вартості квартири.

Мета програми:  підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Механізм реалізації програми: Реалізація даної програми здійснюється шляхом надання одноразової безповоротної фінансової підтримки у розмірі 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла за рахунок державних коштів. Ця фінансова підтримка спрямовується виключно на інвестування у будівництво житлових будинків, допущених до участі у програмі. Житлові об’єкти, які відповідають певним показникам, допускаються до участі у програмі Міжвідомчою комісією Мінрегіону та, після надання забудовником певного переліку документів, затверджуються кредитним комітетом Фонду.

З житловими об'єктами, які будуються на Буковині та затверджені кредитним комітетом Фонду, можна ознайомитися, перейшовши на сторінку Головна --> Об'єкти житлових програм

Виконавець програмиВідповідальний виконавець цієї програми в Чернівецькій областіі - Чернівецьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Чернівці, вул. Головна, 27, тел. (0372)-522262.

Взяти участь у програмі за 4 кроки

Крок 1. Перевірити, чи є право

Перевірити, чи маєте Ви право стати учасником програми «Доступне житло»

Категорія громадян, що мають право на участь у даній програмі:

 • громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
 • визначені центральними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне житло;
 • середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

Крок 2. Консультація та надання документів

Звернутись до місцевого регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Всі контакти відповідного регіонального управління Фонду можна знайти на офіційному сайті фонду за адресою http://www.molod-kredit.gov.ua/cms/regionalni-upravlinnya.html

Надати відповідні документи

Перелік  документів, які додаються до заяви громадянина про надання державної підтримки.

 1. Довідка про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (далі – квартирний облік);
 2. Довідка про склад сім’ї (форма № 3) або витяг з домової книги видана органом, що веде квартирний облік, за зверненням громадянина про її отримання для участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла, із зазначенням (повністю) прізвищ, імен та по батькові усіх членів сім’ї, що перебувають на квартирному обліку, та їх родинного зв’язку;
 3. Копії паспортів дорослих членів сім’ї (сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу,  місце реєстрації,  сімейний стан особи, наявність дітей, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків  або відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності);
 4. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів/ документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків в паспорті громадянина України)  членів сім’ї – платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті);
 5. Копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);
 6. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
 7. Довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи на посаді – для працюючих членів сім’ї;
 8. Документи, необхідні для визначення середньомісячного грошового доходу на одного члена сім’ї:
 • довідка про грошові доходи (за  формою, визначеною у додатку 1 – у разі подання заяви одиноким громадянином, або за формою, визначеною у додатку 2 – у разі подання заяви сім’єю);
 • документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім’ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців, довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо).
 1. Довідка про право брати участь в програмі Доступне житло;
 2. Заява на отримання держпідтримки.

Під час подання заяви громадяни повинні пред’явити паспорт та інші документи, копії яких додаються до заяви про надання державної підтримки.

На кожному аркуші копій документів, не посвідчених нотаріально, громадянин у присутності представника відповідного регіонального управління/іпотечного центру Фонду  робіть  відмітку: «З оригіналом згідно» (із зазначенням дати), яка засвідчується його підписом.

Крок 3. Обрати квартиру

Обрати квартиру, яку Ви хочете придбати й укласти угоду на придбання

Перелік об'єктів будівництва визначається Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та зазначений у відповідному розділі на сайті Фонду www.molod-kredit.gov.ua

Крок 4. Укласти договір та отримати державну підтримку

Після реєстрації  заяви на отримання державної підтримки, надання усіх необхідних документів до Регіонального управління/Іпотечного центру, обрання об’єкту фінансування (квартири) в об’єкті будівництва та укладання Договору про обслуговування коштів для будівництва(придбання) доступного житла згідно, якого громадянину необхідно буде внести кошти на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку,  в обсязі 70 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла  та отримати державну підтримку, яка полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла.

Нормативні документи що регламентують порядок реалізації програми:

1. «Державна цільова соціально-економічна програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки» , затвердженная Постановою КМУ N 1249

 від 11 листопада 2009 р.

2. Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» N 800-VI від 25 грудня 2008 року

3. Постанова КМУ № 140 від 11 лютого 2009 р. (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів Украї від 9 червня 2010 року N 509, від 11 травня 2011 року N 568 ) «Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом»

4. «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», затверджений Постановой КМУ № 193 від 29 лютого 2012 р.

Додаткова інформація:

 • Надання державної підтримки здійснюється виключно за умови участі громадян у будівництві житла власними коштами у розмірі не менше 70% від вартості такого будівництва;
 • Державна підтримка залежить від кількості членів сім'ї, місця реєстрації сім'ї,  фактичної (або проектної) загальної площі житла,  вартості одного квадратного метра загальної площі житла, встановленої Забудовником,  граничної  вартості одного квадратного метра загальної площі житла, та нормативної площі житла. 
 • Нормативна площа - максимальна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка; становить 21 м2  загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5  м2 на сім'ю.
 • Сума державної підтримки Дп (в гривнях) визначається за формулою:

                                      Дп = П х В  х  30%

         де П – менше з двох значень: Пзаг або Пнр

              В – менше з двох значень: Врн або Вгр

              Пнр  – нормативна площа житла (21 м2 загальної площі житла на одну особу плюс 10,5 м2 на сім’ю), м2;

               Пзаг – загальна площа (проектна) Об’єкта фінансування, м2;

               Врн – вартість одного квадратного метра загальної площі житла, встановлена Забудовником,  грн./м2

                Вгр  –  гранична вартість одного квадратного метра загальної площі житла, визначена у «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  29.02.2012 № 193  (для зареєстрованих за місцем проживання у м. Чернівцях - 4 934 грн./м2, для зареєстрованих в інших населених пунктах Чернівецької області - 4 290 грн. /м2).

 • Державна підтримка надається громадянам лише один раз. Право на державну підтримку вважається використаним з моменту надходження такої підтримки на поточний рахунок громадянина;
 • Надання державної підтримки супроводжується обов'язковою одноразовою комісією (винагорода виконавця програми за обслуговування коштів) у розмірі 0,7% від вартості будівництва житла.

 

Приклад розрахунку державної підтримки та витрат сім'ї:

Сім'я у складі 3-х осіб, яка мешкає в Чернівцях і знаходиться на квартирному обліку в одному з Чернівецьких міських райвиконкомів, здійснює інвестування у будівництво квартири в Чернівцях загальною площею 74 кв. метра. Вартість 1-го кв. метра за ціною забудовника - 6200 грн. (більша від граничної).

 • загальна вартість квартири за ціною забудовника складає 74 м2  х 6 200 грн./м2  =  458 800 грн.
 • нормативна площа складає 3 х 21 м2 +10,5 м2 = 73,5 м2 (менша фактичної)
 • розмір державної підтримки складає 73,5 м2  х 4 934 грн./м2  х 30% = 108 794 грн. (фактично - 23,7% від загальної вартості квапртири)
 • розмір внеску за рахунок власних коштів сім'ї складає 458 800 грн. - 108 794 грн. = 350 006 грн.
 • крім того, сім'я сплачує Фонду винагороду за обслуговування коштів у розмірі 0,7% від загальної вартості квартири; в нашому прикладі - 458 800 грн х 0,7% = 3 212 грн.
 • сумарні витрати сім'ї 350 006 грн. + 3 212 грн. = 353 218 грн. (фактично