Пільгові довготермінові кредити за рахунок власних коштів Держмолодьжитла

Чернівецьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» пропонується програма «Надання пільгових довготермінових кредитів за рахунок власних коштів Фонду».

Необхідні умови для участі у програмі:
Вік учасників – до 36 років (35 років включно);
Термін, на який надається кредит – до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя: 55 років для жінок та 60 років для чоловіків;
Власний внесок – не менше 10% + вартість житла, що перевищує нормативну площу;
Відсоткова ставка за користуванням кредитом – 11.6%);
Нормативна площа – 21 м2 на кожного члена сім’ї + 20,5 м2 на сім’ю;

 

Для отримання кредиту кандидат подає до регіонального управління Фонду:

- заяву на отримання Кредиту;

- анкету Позичальника.

При оформленні анкети-позичальника, та розрахунку платоспроможності, кандидат повинен вказувати про наявність кредитів в інших фінансових установах, вразі наявності інших зобов’язань, то надати довідку з фінансової установи про залишок боргу та якість обслуговування кредиту.

- паспортні дані повнолітніх членів сім'ї (оригінал паспорту Позичальника та його дружини/чоловіка (копію сторінок, що містить останнє фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про реєстрацію та наявність дітей, копії сторінок з реєстрацією або розірванням шлюбу), або документ, що його замінює;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довідку про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для громадян, що мешкають у сільській місцевості, ;

- довідку про склад сім'ї Ф-3;

- копію свідоцтва про шлюб (у разі його укладення);

- копію свідоцтва про народження неповнолітніх дітей;

- довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою “затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні ”;

- документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією;

- виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки

- згода подружжя (інших членів сім’ї) на передачу в заставу майнових прав на житло, в яке інвестуються кошти (нотаріально посвідчене), або їх особиста присутність при укладанні договору застави майнових прав та договору застави квартири.

Якщо позичальник є суб’єктом підприємницької діяльності, то він надає:

- фінансову звітність, затверджену податковою інспекцією;

- Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця

Відповідальність за достовірність надання відомостей про себе несе позичальник. Якщо позичальник подав неправдиві відомості, кредитний договір не укладається, а укладений може бути розірваним.