Звітність 2018 (1)

Фінансова звітність за 2018 рік

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал
5. Примітки до річної фінансової звітності

6. Звіт незалежного аудитора

Звіт про управління за 2019 рік

Консолідована фінансова звітність за 2019 рік

Фінансова звітність за 2019 рік

Аудиторський висновок